բերան

բերան

Dasnabedian 1995: 424

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,17 8,5 12,6 14,39
bouche

freq: 4


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԵՐԱՆ — (ոյ, ով, ոց, ովք, կամ ի, աւ, օք.) NBH 1 482 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. στόμα os (oris) (որպէս թէ բերօղ ʼի ներքս եւ ʼի դուրս). Երեւելի մասն դիմաց կենչանւոյն հանդերձ շրթամբք, ընդունիչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԱՅԼ — I. (ոյ կամ ու, ոց.) NBH 1 0527 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c գ. λύκος Lupus Գազան պատառօղ՝ նման շան, յափշտակիչ գառանց եւ ոչխարաց. գալ, կալ. գուրտ, զէյպ, կիւրք, գըլլէվպ, քելեք, քէլիւք. *Բենիամին գայլ յափշտակօղ: Գայլք եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԵՐԱՆԱՆԱՄ — (ացայ, ացեալ.) NBH 1 483 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 12c, 13c չ. στομόομαι, χέω hio, aperior sicut os, fundo Իբրեւ զբերան լինել. որպէս բերանաբացեալ գտանիլ. եւ Հեղուլ, հոսել. բերնի պէս բացուիլ ու թափել, վազցընել. *Իսկ գետն բերանացեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c (նախդիր). εἱς, πρός, ἑπί, ἑν ad, super, in Ի տրականն, որպէս Առ. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. ʼի վերայ. շուրջ. զոյգ, եւ այլն, պէսպէս ոճով. զոր օրինակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԾԵՄ — (ածի, ա՛ծ.) NBH 1 0020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ἅγω, ἁνάγω, ἑπάγω, προάγω duco, adduco Բերել. մերձ կամ առաջի դնել, կացուցանել. ... *Ած զնոսա առ Ադամ ... ած զնա առ Ադամ: Ա՛ծ զնա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՄՕԹ — (ի, ից.) NBH 1 0105 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. որ եւ ԱՆԱՄԱՉ. ἁναίσχυντος impudens Որ ոչն գիտէ զամօթ. որ ոչն ամաչէ. անպատկառ. լիրբ. աներես. ... *Ի բերան անամօթին քաղցրասցի մոյր. Սիր. Խ. 32 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՈՒՌՆ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c ա. ἁπύλωτος, ἁθύρατος porta carens, patens, effrenis Որ չունի զդուռն՝ իրօք կամ նմանութեամբ. անփակ. արձակ. անսանձ. յանդուգն. *Անդուռն են ապարանք դոցա, եւ գայլք ուտեն զյովանակ դոցա. Վրք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԲԱՌԻՄ — (եցայ.) NBH 1 442 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c հ. ԲԱՐԲԱՌԻՄ որ եւ ԲԱՐԲԱՌԵՄ. φθέγγομαι, ἁποφθέγγομαι, λαλέω vocem edo, loquor Մարդկային ձայնիւ խօսել. հանել բան ընդ բերան. արտաբերել. գոչել. խօսիլ. ... *Նենգութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԵԿՈՒՄՆ — (կման, մամբ.) NBH 1 480 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. σύντριμμα, συντριβή, σύστρεμμα contritio, confractio եւն. Բեկանելն, բեկանիլն՝ ըստ ամենայն նշ. խորտակումն, ջախջախումն, փշրումն, քակտումն. կոտրիլը,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՆԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0564 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 12c, 13c գ. ԳՆԴԱԿ կամ ԳՆՏԱԿ. σφαῖρα, σφαιρίον sphaera, globus, globulus, palla, pila Գունտ փոքրիկ. բոլորակ լի, իբրու կծիկ կամ բլիթ կամ կոշտ եւ կունտ մարմին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԱՅՐ — (ի, ից.) NBH 1 1005 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ἅκρον summitas, extremitas. ծագ. եզր. կատար. սպառուած. սկիզբն, կամ կատարած. վերջք տարածութեան. ծար, ճոթ. ... *Ծայր, կամ ծայրք ձեռին, ոտին,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.